Privacy verklaring

Dit document licht de privacy policy van de Paul de Waard webshop toe. Dit document heeft alleen betrekking op de website webshop.pauldewaard.nl. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden met betrekking tot andere uitingen van Paul de Waard of andere bedrijven die hieraan verbonden zijn.

Welke informatie heeft de Paul de Waard webshop nodig en hoe wordt deze informatie gebruikt?

Wanneer u een bestelling plaatst, hebben wij uw adresgegevens en e-mail adres nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen wij uw bestelling afhandelen en u op de hoogte houden van het verloop van uw bestelling. Het e-mail adres dat u invult bij uw bestelling, wordt alleen gebruikt om u te informeren over het verloop van uw bestelling. Incidenteel kunt u van ons nieuwsbrieven ontvangen wanneer u zich hiervoor heeft aangemeld.

Geeft de Paul de Waard webshop gegevens door aan derden?

De Paul de Waard webshop geeft geen persoonlijke informatie van haar klanten door aan derden die de gegevens voor marketingdoeleinden willen gebruiken. De verkregen gegevens worden mogelijk gedeeld met dienstverlenende bedrijven die voor ons werken, maar deze bedrijven hebben geen toestemming om deze informatie te gebruiken of openbaar te maken tenzij noodzakelijk om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of te voldoen aan wettelijke eisen. Het e-mail adres zal nooit voor andere doeleinden worden gebruikt, of aan derden worden doorgegeven. We kunnen uw gegevens onthullen als ons dat wettelijk verplicht wordt.

Wat doet de Paul de Waard webshop om mijn gegevens te beschermen?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Ontvang ik e-mail van de Paul de Waard webshop?

U ontvangt alleen e-mail van de Paul de Waard webshop als u ons uw e-mail adres heet gegeven en als u aangegeven heeft het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De Paul de Waard webshop gebruikt mogelijk cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het browsen geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy policy van de Paul de Waard webshop dan kunt u een e-mail sturen naar info@pauldewaard.nl. In het geval er wijzigingen aan onze privacy policy nodig mochten zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Terug
Copyright © 2020 Paul de Waard Webshop